Fefor

Feforturneringen er historie. 

Det ble dessverre slutt etter 30 år.  

Henning Lauritsen 
telefon:   90 95 72 84 
e-post:   4917@online.no 

Resultatside  

Bilder 

Foto: Svein Erik Dahl
Foto:  Svein Erik Dahl

Foto: Svein Erik Dahl
Foto:  Svein Erik Dahl